Falstaff restoranide hindamise süsteem

Kuidas restoranijuht on koostatud?

Falstaff hindab restorane 100-punkti-süsteemis. Restorani hindaja saab restoranile anda:

50 punkti maksimaalselt toidu eest.

20 punkti maksimaalselt joogi eest.

20 punkti maksimaalselt teeninduse eest.

10 punkti maksimaalselt stiili eest.

Vastavalt kogutud punktidele klassifitseerime restoranid järgmiselt:

//// 95-100 punkti. Meistritase.

///  90-94 punkti. Tipptase.

//   85-89 punkti. Kõrgtase.

/    80-84 punkti. Väga hea tase.

Üks osa restoranidest on kuvatud restoranijuhis ilma punktideta, ainult nime ja faktandmetega. Need söögikohad klassifitseeruvad kindlasti vähemalt headeks ning Falstaff soovitab neid külastada. Punktide puudumisel on kaks põhjust. Koondhinne ei küündi 80 punktini, ehk väga hea tasemeni. Või on restoran veel seires ning erinevad Klubi liikmed ei ole teinud piisavalt külastusi, et adekvaatne hinne välja kuulutada.

 

Kes on hindajad? Kui palju neid on?

Falstaffi restoranide hindajad jagunevad kahte gruppi. Suurem grupp on Falstaff Nordic Club liikmed. Klubisse pääseb kutsega. Kutse saavad inimesed, kes palju reisivad, tihti hotellides ööbivad ning sageli restoranides einestavad.

Väiksema grupi moodustavad Falstaffi toimetuse töötajad erinevates maades. Nemad korraldavad hindamist ja on ka ise hindajad.

Falstaff on kiiresti arenev organisatsioon. Praegu saab Eestis tegutsevate hindajate arvu mõõta kümnetega. 100 on esimene verstapost, mille poole liigume, aga see ei ole kindlasti viimane piir.

 

Kuidas hindamine toimub?

Hindamine toimub vabatahtlikkuse alusel. Klubi liikmeid ei saadeta ühtegi restorani spetsiaalselt hindama. Nad külastavad restorane osana oma igapäevasest elust ja on oma valikutes vabad. Pärast restorani külastust saadavad nad oma hinded Falstaffi toimetusele. Oma restoraniarved tasuvad nad ise, Falstaff neid ei hüvita. Oma hinnangutes on nad iseseisvad, ega pea toimetusele põhjendama, miks nad just niisugused hinded on otsustanud anda.

Toimetuses kogutakse hinded kokku ning arvutatakse välja iga restorani kohta erinevate hindajate poolt antud hinnete matemaatiline keskmine. Kui ühe restorani kohta antud hinnangud on üksteisest väga erinevad, külastavad restorani toimetuse liikmed, et lõplikud hinded oleksid adekvaatsed. Niisuguse külastuse eest tasub toimetuse liige ise, Falstaff kompenseerib seejärel toimetuse liikme kulutused.

Restoranijuhi poolt avaldatud iga restorani hinded on Falstaffi toimetuse töö tulemus. Nende adekvaatsuse eest vastutab peatoimetaja.

 

Soovid ka olla hindaja / Falstaff Nordic Club liige?

Sa ei tööta hotellis ega restoranis.

Sa reisid palju, ööbid sagedasti hotellides, sööd tihti kodunt väljas.

Sa soovid oma hindamise kaudu kaasa aidata restoranide ja hotellide arengule vabatahtlikult, ilma kompensatsioonita.

Kui kõik kolm vastust on – “jah”, siis kirjuta Falstaff Nordic peatoimetajale:

 

Aivar Hanson

aivar.hanson@falstaff.com